Korona og ventilasjon

Anbefalte tiltak for å redusere smittefaren av korona- viruset

Vi i Nordvest Miljø AS er proaktive mtp. å redusere smittefaren vedrørende korona til et minimum. Det har dukket opp mange spørsmål rundt ventilasjonsanlegg og smittefare.

Kort oppsummert så er et ventilasjonsanlegg med filtrert avtrekk og tilluft med på å hindre spredning av viruset! Hold ventilasjonen i gang og sørg for riktig drift og vedlikehold!

Det er likevel slik at det finnes mange ulike typer anlegg rundt omkring og noen trenger tiltak for å redusere smittefaren.

Les mer her.

Tilbake