Automasjon er byggets hjerne

Byggautomasjon

Automasjon skal sørge for samspillet mellom alle tekniske installasjoner i et bygg, og har demed stor betydning for energieffektiviteten. Vi leverer moderne systemløsninger for styring, regulering og overvåking av alle typer anlegg og bygg — uansett størrelse.

SD-anlegg

SD-anlegg(Sentral driftskontroll) knytter sammen alle tekniske løsningene i et bygg til et felles styre- og overvåkingssystem. Man får en grafisk presentasjon av alle systemene og har god oversikt over status på alle anleggene. Her endrer man også driftsparametre/settpunkter samt setter opp logging og alarmhåndtering.

Fjernovervåking

Vil tilbyr fjernovervåking av kundens anlegg om ønskelig. Her sørger vi for å passe på at anlegget ikke bruker mer energi enn nødvendig, og gjør justeringer ved behov. Dette er en tjeneste som passer for kunder som ikke har tid og/eller kompetanse til å gjøre dette selv.

Rehabilitering

Vil gjør oppgradering av eldre styresystemer — det være seg ventilasjonsanlegg, varmeanlegg eller andre tekniske systemer. Målet er at en utskifting/oppgradering av styresystem skal både gi en energibesparelse samt bedre funksjonalitet til anlegget.

Kontakt oss

Thomas Lund

Automasjonsleder
Finn din kontaktperson > >

Referanser