Vikenco AS

 

 • Byggherre: Vikenco AS
 • Byggtype: Fiskeforedling
 • Ferdigstillelse: 2021
 • Prosjektstørrelse: 13.500 m²
 • Behandlet luftmengde: 130.000m3/h

På en landfast øy utenfor Aukra finner vi Rindarøy. Her har vi bistått Vikenco med å bygge opp en stor og moderne fabrikk for lakseslakteri og fiskeforedling. Vår leveranse på dette flotte anlegget var utførelse av luftbehandling – og avfuktingsanlegget med tilhørende automasjon.

Luftbehandlingsanlegget er bygd opp for å ivareta strenge krav til riktig temperatur og luft fuktighet. Det er levert en rekke avtrekksanlegg – blant annet til kompressorer, CO2 og nødavtrekk.

Vi takker for oppdraget og tilliten – og ønsker Vikenco AS lykke til med den videre satsingen i næringen.

Rørstadmarka skole og flerbrukshall

 • Byggherre: Sula kommune
 • Byggtype: skole
 • Ferdigstillelse: 2022
 • Prosjektstørrelse: 6.600 m²
 • Behandlet luftmengde: 75.000m3/h

Vår leveranse var utførelse av luftbehandlingsanlegget og SD- anlegget/automasjonsanlegget – samt kjøling.

Luftbehandlingsanlegget er oppbygd med fokus på lavt energiforbruk og bidrar også til oppvarming av bygget.

Alle rom med varierende personbelastning har behovsstyrt varme og ventilasjon via SD-anlegget. Det er levert er en rekke avtrekksanlegg, herav lab-skap, kjøkkenavtrekk, sveiseavsug, lakkavsug m.m. På grunn av byggets tetthet måtte de fleste utbalanseres for å unngå undertrykk. Dette er ivaretatt via romstyringene vi har levert.

Kolvikbakken ungdomsskole og idrettshall

 • Byggherre: Ålesund kommunale eiendom
 • Byggtype: skole
 • Ferdigstillelse: 2022
 • Prosjektstørrelse: 7.600 m²
 • Behandlet luftmengde: 80.000m3/h

Her har vi bidratt i forprosjektet og detaljprosjektet. Vår leveranse var prosjektering og utførelse av luftbehandlingsanlegget og SD- anlegget/automasjonsanlegget – samt kjøling.

Luftbehandlingsanlegget er oppbygd med fokus på lavt energiforbruk, komfort og fleksibilitet. Alle rom med varierende personbelastning har behovsstyrt varme og ventilasjon via SD-anlegget. Det er levert er en rekke avtrekksanlegg, herav lab-skap, kjøkkenavtrekk, sveiseavsug, lakkavsug m.m. På grunn av byggets tetthet måtte de fleste utbalanseres for å unngå undertrykk. Dette er ivaretatt via romstyringene vi har levert.

Emblem skole og idrettshall

 • Byggherre: Ålesund kommunale eiendom
 • Byggtype: skole
 • Ferdigstillelse: 2022
 • Prosjektstørrelse: 5.800 m²
 • Behandlet luftmengde: 60.000m3/h
 • Varmeanlegg med Luft-vann varmepumper og El-kjel
 • Samspillsprosjekt

Her har vi bidratt med prosjektering og utvikling av prosjektet. Vi har også gått inn som støttespiller for å realisere idrettshallen som en fullverdig håndball hall. I den sammenheng har vi bidratt med en pengegave på 100 000 kroner til idrettslaget.

På dette prosjektet har vi levert:

 • Sanitæranlegget med legionellasikring
 • Varmeanlegget
 • Sprinkleranlegget
 • Kjøling til datarom
 • Luftbehandlingsanlegget
 • SD – anlegget/byggautomasjon

Godt inneklima og lavt energibehov ligger til grunn for valg av løsninger.

For å unngå høyt energiforbruk med legionellaspyling så er det installert legionellasikring på vanninntaket.

Varmeanlegget består av luft- vann varmepumper + spiss – og reservelast fra en El-kjele. Det er benyttet en kombinasjon av gulvvarme og radiatorer på skole. Hallen varmes opp via ventilasjonsanlegget.

Luftbehandlingsanlegget er oppbygd etter prinsippet med desentraliserte ventilasjonsaggregater. Et av prosjektmålene var å unngå mange VAV – spjeld.

Alle rom med varierende personbelastning har behovsstyrt varme og ventilasjon via SD-anlegget. Det er levert er en rekke avtrekksanlegg, herav kjøkkenavtrekk, sponavsug, keramikkovn m.m På grunn av byggets tetthet måtte de fleste utbalanseres for å unngå undertrykk. Dette er ivaretatt via romstyringene vi har levert.

Ellingsøy Idrettshall

 • Byggherre: Ålesund Kommune
 • Byggtype: Idrettshall
 • Ferdigstillelse: 2015
 • Prosjektstørrelse: 2 600 m²
 • Spesielle krav: Passivhus standard og BIM-prosjektering

Her har vi prosjektert og levert luftbehandlingsanlegg og SD-anlegget. Byggherren stilte strenge krav til energieffektive løsninger. Det er levert væske-vann varmepumper fra rørlegger, basert på grunnvarme. Vi benytter borebrønnene til frikjøling via ventilasjonen på sommeren og varmer da opp igjen grunnen klar for ny vintersesong.

Luftbehandlingsanlegget er oppbygd med fokus på lavt energiforbruk, komfort og fleksibilitet. Alle rom med varierende personbelastning har behovstyrt varme og ventilasjon via vårt SD-anlegg.

SD-anlegget er av type EM-system og er tilknyttet EM-portalen. Gjennom denne får kommunen god oversikt over sine tilknyttende bygg.

Kontakt oss

Andreas Knutsen

Avdelingsleder inneklima og rør

Thomas Lund

Automasjonsleder

Sander Kraal

Prosjektleder inneklima og rør

Kjell Arvid Arnestad

Avdelingsleder service og ettermarked

Henning Sæthre

Prosjektleder inneklima og rør

Aron Dyb

Prosjektleder inneklima og rør

Kent Håvard Hånde

Serviceleder

Nina Tomren

Prosjektleder byggautomasjon

Stig Fiskerstrand

Prosjektleder service og ettermarked

Espen Godø

Teknisk ansvarlig byggautomasjon og IKT
Finn din kontaktperson > >