fagerlia vgs

Fagerlia VGS

Her har vi prosjektert og levert luftbehandlingsanlegg og SD-anlegget, samt hatt rolle som energirådgiver. Luftbehandlingsanlegget er oppbygd med fokus på lavt energiforbruk, komfort og fleksibilitet. Alle rom med varierende personbelastning har behovsstyrt varme og ventilasjon via SD-anlegget. Det er levert totalt 15 avtrekksanlegg, herav lab-skap, sveiseavsug, lakkavsug m.m. På grunn av byggets tetthet måtte de fleste utbalanseres for å unngå undertrykk. Dette er ivaretatt via romstyringene vi har levert. Bygget er det første med BREEAM sertifisering i regionen.

Byggherren stilte ekstra strenge krav til energieffektive løsninger. Det er levert væske-vann varmepumper basert på grunnvarme. Oppvarmingen av bygget er hovedsakelig via ventilasjonen, supplert av enkelte panelovner. Om sommeren benytter vi energibrønnene til frikjøling via ventilasjonen og bidrar til å varme opp igjen brønnene klar for ny vintersesong. Det ble også levert en solcellepark på taket for å nå energimålet i prosjektet.

Fagerlia VGS 1
Fagerlia VGS 2
Fagerlia VGS 3
Fagerlia VGS 4
Fagerlia VGS 5
Fagerlia VGS 6
Fagerlia VGS 7
Fagerlia VGS 8
Fagerlia VGS 9
Fagerlia VGS 10
Fagerlia VGS 11
Fagerlia VGS 12
Fagerlia VGS 13
Fagerlia VGS 14
Byggherre
Møre og Romsdal fylkeskommune
Byggtype
Skule med realfag og TIP
Ferdigstillelse
2020
Prosjektstørrelse
3 000 m²
Spesielle krav
Energinivå under passivhus standard, BREEAM og BIM-prosjektering