Inneklima og rør

Vi oppholder oss det meste av livet innendørs. Inneklimaet har derfor stor betydning for folks helse og velvære. Vi søker derfor alltid å tilby våre kunder gode inneklimaanlegg med lavest mulig energiforbruk. Stikkord her er behovstyrt ventilasjon, energiøkonomiske energisentraler med integrert varmepumpe kombinert med god styring- og overvåkning via automatiseringsanlegget.

Ventilasjon

Energiforbruket til drift av ventilasjonsanlegg er i dag en vesentlig del av energiregnskapet for moderne yrkesbygg. For å energioptimalisere anlegget er det derfor avgjørende å kunne tilpasse ventilasjonsluftmengdene til behovet i de aktuelle rom. Dette kaller vi på fagspråket behovsstyrt ventilasjon.

For å oppnå godt inneklima til lavest mulig energiforbruk er samspillet mellom ventilasjon, varme- og kjøleanlegget avgjørende. Bruk av moderne byggautomasjon er en viktig forutsetning for å oppnå dette.

Vi har alltid dette i tankene når vi prosjekterer nye inneklima anlegg.

Industriventilasjon

Nordvest Miljø har prosjektert og levert generell ventilasjon og prosessventilasjon til mange store og små industribedrifter på Nordvestlandet. På kundelisten står bedrifter som; Kleven Verft, Ulstein Verft, IP Huse og Rolls Royce.

Et nisjeprodukt er tørkeanlegg for klippfisk basert på moderne varmepumpe teknologi.

Energisentraler

Energisentralen er «hjertet» i et moderne inneklima anlegg. Vi leverer alt fra små til store komplekse energisentraler. Riktig integrering og styring av varmepumpe/kjølemaskin, kjeler og fjernvarme er av avgjørende betydning for både energiforbruk og inneklima. Her også er riktig bruk av byggautomasjon avgjørende for resultatet.

Nordvest Miljø har prosjektert og levert energisentraler i over 20 år.

Kontakt oss

Kenneth Dale

Salg- og markedsleder
Finn din kontaktperson > >

Referanser