Fasade Ålesund Høgskole

Ålesund Høgskole

  • Byggherre: Statsbygg
  • Byggtype: Høgskolen i Ålesund
  • Ferdigstillelse: 2012
  • Prosjektstørrelse: 3 750 m²

Her har vi levert flere større og mindre prosjekt opp igjennom årene. Det siste store prosjektet var rehabilitering av Labb-bygget. Her har vi levert luftbehandling, kjøleanlegg for komfort/data og SD-anlegg. Nye installasjoner ble plassert i eksisterende teknisk rom gjorde jobben veldig krevende mtp. plass, men dette ble løst på en god måte.

Tilbake

Referanser