Amfi Moa illustrasjon

AMFI Moa

  • Byggherre: AMFI Moa
  • Byggtype: Forretningsbygg
  • Ferdigstillelse: 2017
  • Prosjektstørrelse: 6 300 m²

Her har vi levert mange prosjekt opp igjennom årene. Det siste store prosjektet var utvidelse av AMFI Moa øst. Prosjektet bestod i rehabilitering av luft – varme og kjøleanlegg. Nye installasjoner ble plassert i nytt teknisk rom på tak og styres og overvåkes fra vårt Niagara SD-anlegg.

Tilbake

Referanser