Hareid Group fasade

Kontorbygg Hareid Group

  • Byggherre: Hareid Group
  • Byggtype: Kontorbygg
  • Ferdigstillelse: 2016
  • Prosjektstørrelsen: 6 800 m2.

Her har vi prosjektert og levert luftbehandlingsanlegget. Byggherren, som også er elektroentreprenør, var naturligvis opptatt av å stå for mye av leveransen selv. Derfor ble det valgt en løsning med direkte elektrisk oppvarming, med solceller på taket for å dekke kravet til en andel av fornybar energi.

Luftbehandlingsanlegget er oppbygd med fokus på lavt energiforbruk, komfort og fleksibilitet. Det er derfor installert DX-kjøling i ventilasjonsaggregater og alle rom med personbelastning har behovsstyrt varme og ventilasjon via KNX. Sommerstid produserer solcellene overskuddsenergi, som føres til strømnettet.

Tilbake

Referanser