Høgskolen i Sogn og Fjordane fasade

Høgskolen i Sogn og Fjordane

  • Byggherre: Statsbygg
  • Byggtype: Høgskole
  • Ferdigstillelse: 2012
  • Prosjektstørrelse: 7 605 m²

Bygningen har i alt fem luftbehandlingssystem som samlet har en kapasitet på 95 000 m³/h. Aggregatene er plasserte i et felles teknisk rom sentralt i 3. etasje i nybygget. Aggregatet for kantinekjøkkenet har et separat luftavkast over tak. Det er etablert felles luftinntak og luftavkast.

Tilbake

Referanser