NTNU Ålesund

  • Byggherre: Statsbygg
  • Byggtype: Universitet/skole
  • Ferdigstillelse: 2021
  • Prosjektstørrelse: 12.000 m²
  • Behandlet luftmengde: 170.000m3/h
  • Spesielle krav: Energi, rehabilitering med skole i drift

Her har vi prosjektert og levert luftbehandlingsanlegget med tilhørende ombygginger av varme- og kjøleanlegg.

Hovedbygget ble opprinnelig bygd for 120 ansatte og 1200 studenter. NTNU i Ålesund har i dag 280 ansatte og 2500 studenter som er tilknyttet campus i Ålesund. Et viktig prosjektmål var et bedre inneklima med lavt energiforbruk. Det går hånd i hanske med vårt motto! Med utstrakt bruk av automatisering og behovsstyrt ventilasjon klarte vi gjenbruke en del av de gamle sjaktføringene. Kanaler som kunne gjenbrukes ble renset og kontrollert – og på denne måten har vi spart byggherren for penger.

Prosjektet var utfordrende med tanke på at skolen var i drift mens rehabiliteringen pågikk. Gjennom god planlegging og samarbeid med bygg driftere klarte vi å minimere konsekvensen for brukerne av bygget. Vi setter pris på tilliten byggherren har gitt oss på dette prosjektet. Samarbeidet med ACEL på elektro og HENT som totalentreprenør fungerte utmerket!

Tilbake

Referanser