NTNU Ålesund

 • Byggherre: Statsbygg
 • Byggtype: Universitet/skole
 • Ferdigstillelse: 2021
 • Prosjektstørrelse: 12.000 m²
 • Behandlet luftmengde: 170.000m3/h
 • Spesielle krav: Energi, rehabilitering med skole i drift

Her har vi prosjektert og levert luftbehandlingsanlegget med tilhørende ombygginger av varme- og kjøleanlegg.

Hovedbygget ble opprinnelig bygd for 120 ansatte og 1200 studenter. NTNU i Ålesund har i dag 280 ansatte og 2500 studenter som er tilknyttet campus i Ålesund. Et viktig prosjektmål var et bedre inneklima med lavt energiforbruk. Det går hånd i hanske med vårt motto! Med utstrakt bruk av automatisering og behovsstyrt ventilasjon klarte vi gjenbruke en del av de gamle sjaktføringene. Kanaler som kunne gjenbrukes ble renset og kontrollert – og på denne måten har vi spart byggherren for penger.

Prosjektet var utfordrende med tanke på at skolen var i drift mens rehabiliteringen pågikk. Gjennom god planlegging og samarbeid med bygg driftere klarte vi å minimere konsekvensen for brukerne av bygget. Vi setter pris på tilliten byggherren har gitt oss på dette prosjektet. Samarbeidet med ACEL på elektro og HENT som totalentreprenør fungerte utmerket!

Romsdalgondolen

 • Byggherre: Romsdalen AS 
 • ByggtypeGondol og Restaurant 
 • Ferdigstillelse: Juli 2021 
 • Prosjektstørrelse: ca. 650 m² 
 • Spesielle krav: Energi og fjernbart uten å sette fotavtrykk i naturen

Nordvest Miljø har på dette prosjektet levert og prosjektert luftbehandling, sanitær og varmeanlegg.  

Romsdalsgondolen er en gondolbane som går fra Åndalsnes sentrum til fjelltoppen Nesaksla ca. 700 moh. i Rauma kommune. Banen er 1676 meter og den lengste i Norge.

Hovedbygget er Restauranten «Eggen» på Nesaksla som er innredet for bespisning og arrangementer som bryllup og julebord mm.  Et viktig prosjektmål var et topp inneklima med lavt energiforbruk, der det også er satt søkelys på flott design. Det er lagt gulvvarme på hele dette bygget, noe som bidrar sterkt til et lunt og godt inneklima.

Fjordstasjonen er innredet med kontorer samt publikumstoaletter. Her er det også levert kompliserte lensepumper med tilhørende nødgenerator, siden byggets maskinrom ligger under havnivå ved høyest høyvann.  

Prosjektet har vært utfordrende med tanke på beliggenhet og årstid for gjennomføring (vinter). Man var avhengig av helikoptertransport både av personell og utstyr, dette helt frem til selve gondolbanen åpnet medio mai. Gjennom god planlegging klarte vi å gjennomføre prosjektet på rekordtid. Vi setter stor pris på tilliten byggherren har gitt oss på dette prosjektet. 

Monserud RA – Hønefoss

 • Byggherre : Ringerike kommune
 • Byggtype : Renseanlegg
 • Ferdigstillelse : 2019/2020
 • Prosjektstørrelse : samlet ca 7000 m2

 

Prosjektet består av flere bygninger, bl.a hoved renseanlegg, bioanlegg, råtnetankar, gassklokke, slamsilo og innløpskum (skrue).

Det er levert 4 stk luftbehandlingssystem som samlet har en kapasitet på 93 000 m3/t. 2 av aggregatene er plassert i teknisk rom rensenalegg, 1 stk plassert i teknisk rom over adm.del (i renseanlegget) og 1 stk plassert i Bioanlegg bygget. Det er også levert 11 stk ulike avtrekkssystemer, både som konstant avtrekk og nødventilasjon.

Det er levert 3 ulike luktreduksjonssystemer. Disse er fordelt i hoved renseanlegg, råtnetankar og biotrinn. Her er det levert renseanlegg bestående av fotox UV rensing og kullfiltere.

Fagerlia VGS

 • Byggherre: Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Byggtype: Skule med realfag og TIP
 • Ferdigstillelse: 2020
 • Prosjektstørrelse: 3 000 m²
 • Spesielle krav: Energinivå under passivhus standard, BREEAM og BIM-prosjektering

Her har vi prosjektert og levert luftbehandlingsanlegg og SD-anlegget, samt hatt rolle som energirådgiver. Luftbehandlingsanlegget er oppbygd med fokus på lavt energiforbruk, komfort og fleksibilitet. Alle rom med varierende personbelastning har behovsstyrt varme og ventilasjon via SD-anlegget. Det er levert totalt 15 avtrekksanlegg, herav lab-skap, sveiseavsug, lakkavsug m.m. På grunn av byggets tetthet måtte de fleste utbalanseres for å unngå undertrykk. Dette er ivaretatt via romstyringene vi har levert. Bygget er det første med BREEAM sertifisering i regionen.

Byggherren stilte ekstra strenge krav til energieffektive løsninger. Det er levert væske-vann varmepumper basert på grunnvarme. Oppvarmingen av bygget er hovedsakelig via ventilasjonen, supplert av enkelte panelovner. Om sommeren benytter vi energibrønnene til frikjøling via ventilasjonen og bidrar til å varme opp igjen brønnene klar for ny vintersesong. Det ble også levert en solcellepark på taket for å nå energimålet i prosjektet.

AMFI Moa

 • Byggherre: AMFI Moa
 • Byggtype: Forretningsbygg
 • Ferdigstillelse: 2017
 • Prosjektstørrelse: 6 300 m²

Her har vi levert mange prosjekt opp igjennom årene. Det siste store prosjektet var utvidelse av AMFI Moa øst. Prosjektet bestod i rehabilitering av luft – varme og kjøleanlegg. Nye installasjoner ble plassert i nytt teknisk rom på tak og styres og overvåkes fra vårt Niagara SD-anlegg.

Kontorbygg Hareid Group

 • Byggherre: Hareid Group
 • Byggtype: Kontorbygg
 • Ferdigstillelse: 2016
 • Prosjektstørrelsen: 6 800 m2.

Her har vi prosjektert og levert luftbehandlingsanlegget. Byggherren, som også er elektroentreprenør, var naturligvis opptatt av å stå for mye av leveransen selv. Derfor ble det valgt en løsning med direkte elektrisk oppvarming, med solceller på taket for å dekke kravet til en andel av fornybar energi.

Luftbehandlingsanlegget er oppbygd med fokus på lavt energiforbruk, komfort og fleksibilitet. Det er derfor installert DX-kjøling i ventilasjonsaggregater og alle rom med personbelastning har behovsstyrt varme og ventilasjon via KNX. Sommerstid produserer solcellene overskuddsenergi, som føres til strømnettet.

Ellingsøy Idrettshall

 • Byggherre: Ålesund Kommune
 • Byggtype: Idrettshall
 • Ferdigstillelse: 2015
 • Prosjektstørrelse: 2 600 m²
 • Spesielle krav: Passivhus standard og BIM-prosjektering

Her har vi prosjektert og levert luftbehandlingsanlegg og SD-anlegget. Byggherren stilte strenge krav til energieffektive løsninger. Det er levert væske-vann varmepumper fra rørlegger, basert på grunnvarme. Vi benytter borebrønnene til frikjøling via ventilasjonen på sommeren og varmer da opp igjen grunnen klar for ny vintersesong.

Luftbehandlingsanlegget er oppbygd med fokus på lavt energiforbruk, komfort og fleksibilitet. Alle rom med varierende personbelastning har behovstyrt varme og ventilasjon via vårt SD-anlegg.

SD-anlegget er av type EM-system og er tilknyttet EM-portalen. Gjennom denne får kommunen god oversikt over sine tilknyttende bygg.

Ålesund Høgskole

 • Byggherre: Statsbygg
 • Byggtype: Høgskolen i Ålesund
 • Ferdigstillelse: 2012
 • Prosjektstørrelse: 3 750 m²

Her har vi levert flere større og mindre prosjekt opp igjennom årene. Det siste store prosjektet var rehabilitering av Labb-bygget. Her har vi levert luftbehandling, kjøleanlegg for komfort/data og SD-anlegg. Nye installasjoner ble plassert i eksisterende teknisk rom gjorde jobben veldig krevende mtp. plass, men dette ble løst på en god måte.

Hatlane Omsorgssenter

 • Byggherre: Ålesund Kommunale Eiendom KF
 • Byggtype: Sykehjem
 • Ferdigstillelse: 2012
 • Prosjektstørrelse: 5 700 m²
 • Spesielle krav: Norges første sykehjem passivhusstandard

Her har vi levert luftbehandlingsanlegg, varmepumpe og SD-anlegget. Dette er et historisk bygg, da det var Norges første sykehjem passivhusstandard. Godt samarbeid mellom rådgivere og entreprenører ga et veldig godt resultat. Måling i etterkant viser at energikravene er tilfredsstilt og vel så det.

 

Høgskolen i Sogn og Fjordane

 • Byggherre: Statsbygg
 • Byggtype: Høgskole
 • Ferdigstillelse: 2012
 • Prosjektstørrelse: 7 605 m²

Bygningen har i alt fem luftbehandlingssystem som samlet har en kapasitet på 95 000 m³/h. Aggregatene er plasserte i et felles teknisk rom sentralt i 3. etasje i nybygget. Aggregatet for kantinekjøkkenet har et separat luftavkast over tak. Det er etablert felles luftinntak og luftavkast.

Kontakt oss

Ole Jonny Rogne

Daglig leder

Kenneth Dale

Salgs- og markedsleder

Andreas Knutsen

Avdelingsleder klima og rør

Sander Kraal

Prosjektleder

Kjell Arvid Arnestad

Serviceleder

Thomas Lund

Automasjonsleder

Henning Sæthre

Prosjektleder

Reidar Lid

Prosjekteringsansvarlig

Abbas Lawal

Prosjektingeniør

Aron Dyb

Prosjektleder

Lars Helge Hasfjord

Prosjektingeniør

Marius Kvålsvoll

Kuldetekniker

John Kåre Vatnehol

Rørlegger

Dominik Kucharski

Rørlegger

Ole Øyvind Tafjord

Rørlegger

Nina Tomren

Prosjektleder/aut.tekniker

Kjartan Lillestøl

Automasjonstekniker

Jan Arvid Ytterland

Rørlegger

Ruben Støyva Dyb

Rørlegger

Samuel Tsegay

Rørlegger Lærling

Jon Folde

Montasjeleder ventilasjon

Kent Håvard Hånde

Servicetekniker

Kenneth Solevåg

Ventilasjonsmontør

Aage Karoliussen

Ventilasjonsmontør

Arne Nøringseth

Ventilasjonsmontør

Trond Haram

Servicetekniker

Espen Godø

Teknisk ansvarlig byggautomasjon og IKT

Magne Ferstad

Servicetekniker

Kjetil Flisnes

Service- og aut.tekniker

Elias Cronholm

Ventilasjonsmontør

Rune Norberg

Servicetekniker

Rikard Roald Sheta

Kuldemontør Lærling

Eirik Sunde Skaar

Automatiker Lærling

David Rolfsson

Ventilasjonsmontør
Finn din kontaktperson > >