Ellingsøy idrettshall fasade

Ellingsøy Idrettshall

  • Byggherre: Ålesund Kommune
  • Byggtype: Idrettshall
  • Ferdigstillelse: 2015
  • Prosjektstørrelse: 2 600 m²
  • Spesielle krav: Passivhus standard og BIM-prosjektering

Her har vi prosjektert og levert luftbehandlingsanlegg og SD-anlegget. Byggherren stilte strenge krav til energieffektive løsninger. Det er levert væske-vann varmepumper fra rørlegger, basert på grunnvarme. Vi benytter borebrønnene til frikjøling via ventilasjonen på sommeren og varmer da opp igjen grunnen klar for ny vintersesong.

Luftbehandlingsanlegget er oppbygd med fokus på lavt energiforbruk, komfort og fleksibilitet. Alle rom med varierende personbelastning har behovstyrt varme og ventilasjon via vårt SD-anlegg.

SD-anlegget er av type EM-system og er tilknyttet EM-portalen. Gjennom denne får kommunen god oversikt over sine tilknyttende bygg.

Tilbake

Referanser