Fagerlia VGS

  • Byggherre: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Byggtype: Skule med realfag og TIP
  • Ferdigstillelse: 2020
  • Prosjektstørrelse: 3 000 m²
  • Spesielle krav: Energinivå under passivhus standard, BREEAM og BIM-prosjektering

Her har vi prosjektert og levert luftbehandlingsanlegg og SD-anlegget, samt hatt rolle som energirådgiver. Luftbehandlingsanlegget er oppbygd med fokus på lavt energiforbruk, komfort og fleksibilitet. Alle rom med varierende personbelastning har behovsstyrt varme og ventilasjon via SD-anlegget. Det er levert totalt 15 avtrekksanlegg, herav lab-skap, sveiseavsug, lakkavsug m.m. På grunn av byggets tetthet måtte de fleste utbalanseres for å unngå undertrykk. Dette er ivaretatt via romstyringene vi har levert. Bygget er det første med BREEAM sertifisering i regionen.

Byggherren stilte ekstra strenge krav til energieffektive løsninger. Det er levert væske-vann varmepumper basert på grunnvarme. Oppvarmingen av bygget er hovedsakelig via ventilasjonen, supplert av enkelte panelovner. Om sommeren benytter vi energibrønnene til frikjøling via ventilasjonen og bidrar til å varme opp igjen brønnene klar for ny vintersesong. Det ble også levert en solcellepark på taket for å nå energimålet i prosjektet.

Tilbake

Referanser