om oss

Nordvest Miljø er nominert til årets lærebedrift for rørlegger lærlinger.

 Det viktigste vi kan gjøre for lærlinger, er å få de til å føle seg integrert og trives i arbeidsmiljøet. Da opplever vi at de blir lojale og pliktoppfyllende arbeidstagere. Likeså er det viktig at de har en god faglig utvikling, blir selvstendige ansatte som vi kan stole på og som kundene er fornøyde med, sier Ole Jonny Rogne, daglig leder i Nordvest Miljø.

Nordvest Miljø ble startet i 1993 og har lange tradisjoner på Sunnmøre. De siste årene har bedriften hatt stor vekst, og på 5 år har de vokst fra 25 til nesten 60 ansatte.

– Fra 2020 startet vi en satsting på rør med egne ansatte rørleggere. Nå har vi 10 rørleggere som er fordelt på prosjekt og servicearbeider foruten om lærlinger.

Det forteller daglig leder i Nordvest Miljø, Ole Jonny Rogne. Bedriften er nominert til Årets Lærebedrift 2024.

– Vi har en lærling som er ferdig med læretiden sin og venter på å få ta svenneprøve, og så har vi en voksen praksiskandidat som har avlagt og bestått svenneprøven nå i mars 2024. I tillegg har vi to som fortsatt i læretiden. Totalt sett har vi 5 lærlinger akkurat nå, men vi planlegger å ta inn 4 nye til høsten, sier han, og legger til:

– Ellers i bedriften har vi prosjektleder, ingeniører, avdelingsleder og fagansvarlig som har bakgrunn som rørlegger, og som har tatt etterutdanning. Det er totalt sett en solid kompetanse i bedriften.

Nordvest Miljø startet å ta inn lærlinger i rørfaget i 2021 – og har i tillegg lærlinger innenfor fagene automasjon, ventilasjon og kulde.

– Vårt engasjement for å utvikle ferdigheter blant både unge og eldre i håndverksfag, spesielt innen VVS-sektoren, er drevet av et behov for kvalifiserte fagarbeidere. Dette initiativet støtter vår strategiske visjon og bidrar til å oppnå bærekraftsmål nr. 8, som fremmer anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Ole Jonny forklarer at målet er å redusere arbeidsledighet blant ungdom, sikre verdige arbeidsplasser, fremme økonomisk fremgang og ivareta arbeidernes rettigheter. Håndverksfagene er viktig for samfunnet, et godt alternativ til akademisk utdanning, eller som et steg på veien dit.

Han understreker også at lærlinger som vi selv utdanner, er en av våre mest verdifulle kilder til rekruttering. Med en stabil andel av lærlinger på omtrent 10%, forblir vi forpliktet til å opprettholde og forbedre våre standarder.

Ole Jonny deler at det viktigste de kan gjøre for lærlinger, er å få de til å føle seg integrert og at de trives i arbeidsmiljøet. Da opplever vi at de blir lojale og pliktoppfyllende arbeidstagere. Likeså er det viktig at de har en god faglig utvikling, blir selvstendige ansatte som vi kan stole på og som kundene er fornøyde med.

– Våre lærlinger får ansvar og egne oppgaver fra starten av, samtidig som de har faglig støtte og gode veiledere. Vi samarbeider på tvers av fag og avdelinger for at de skal få praksis både i serviceoppdrag, nybygg og rehabilitering.

– Våre rørlegger-lærlinger er innom alt fra sanitær, sprinkler, varme – og kjøleanlegg. I tillegg har de grundig opplæring i HMS, styringssystemer og ISO systemer som vi er sertifisert innenfor.

Nordvest Miljø har som en solid aktør i regionen fokus på kontinuerlig forbedring og utvikling. Vi er derfor alltid åpne for innspill og alltid klar til å endre oss! Vi blir aldri helt utlært og kan alltid bli bedre, avslutter han.

 

Vinner av Årets Lærebedrift 2024 kåres på Generalforsamlingen

Rørentreprenørene Norge ønsker å synliggjøre lærebedriftenes samfunnsverdi og samtidig løfte frem og gi honnør til de usynlige læremestrene. De siste månedene har vi derfor bedt om tips til dyktige lærebedrifter som fortjener tittelen Årets Lærebedrift.

En jury bestående av konsernsjef Jorunn Løyning i Allier Gruppen og Håvard Hamansen Wallstad, fra fjorårets vinnerbedrift Nilsson Haras, samt to ansatte i administrasjonen vil kåre Rørbransjens beste lærebedrift 2024. Kåringen skjer på RørNorges Generalforsamling på Kløfta 6. juni.

Nordvest Miljø er nominert til årets lærebedrift. 1
Nordvest Miljø er nominert til årets lærebedrift. 2
Nordvest Miljø er nominert til årets lærebedrift. 3
Nordvest Miljø er nominert til årets lærebedrift. 4