om oss

Nordvest Miljø starter opplæring i bærekraft for alle ansatte.

Opplæringen er et samarbeid i Konekta alliansen for tekniske entreprenører.

Alle medarbeidere i Konekta alliansen skal i løpet av våren 2024 gjennomføre et spennende digitalt bærekraftsopplæringskurs med selveste Petter Schjerven!

Vi er glade for at våre fagområder er en del av det grønne skiftet 

Som bransje kan vi bidra i det grønne skiftet, enten det er gjennom energieffektive leveranser, resirkulering eller god forretningspraksis.

Vi har utfordringer som bransje, men stor påvirkningskraft gjennom våre leveranser, og derfor en viktig rolle å spille i tiden fremover. Hver handling vi tar i dag, former morgendagens verden og vi har både ansvar for, og mulighet til å vise vei!

E-læringskurset er utarbeidet av Bærekraftsgruppen i Konekta, som består av representanter fra flere av eierselskapene. I Nordvest Miljø, planlegger vi kurs start i april.

Vi starter opplæring i Bærekraft for alle ansatte. 1
Vi starter opplæring i Bærekraft for alle ansatte. 2
Vi starter opplæring i Bærekraft for alle ansatte. 3
Vi starter opplæring i Bærekraft for alle ansatte. 4