Om oss

Nordvest Miljø er en tverrfaglig kompetansebedrift som leverer tjenester til industri, næring – og offentlige bygg. Vi er en leverandør fra A til Å, som er godt skodd til å ta på oss alt fra enkle til store, avanserte oppdrag. Nordvest Miljø skal derfor være det naturlige valget for både eksisterende og nye kunder.

Våre forretningsområder er blant annet prosjektering, levering og vedlikehold av;

 • Ventilasjonsanlegg, støvsugeranlegg og prosessventilasjon
 • Varmepumper, komfortkjøling og prosesskjøling
 • Varmeanlegg
 • Sanitæranlegg
 • Sprinkleranlegg
 • SD-anlegg/Byggautomasjon
 • Energimerking, energirådgiving og Enova søknader

Misjon
Vi vil bidra til verdiskapning, energi – og miljøgevinster for våre kunder gjennom å levere optimale tekniske anlegg.

Visjon
Vi vil være den ledende aktøren i markedet vi betjener gjennom våre verdier- DNA.

Verdier

 • Dyktig: Gjennom kompetanse og erfaring vil vi anerkjennes som en ledende aktør i vårt marked.
 • Nyskapende: Vi er kreative, ser muligheter og utvikler effektive løsninger.
 • Ansvarlig: Vi skaper verdier samtidig som vi viser omsorg for ansatte, kunder og miljøet. A står også for arbeidsglede. I NVM jobber vi hver dag for å skape bransjens beste

 

Godkjenninger

 • Sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 3 for både prosjektering og utførelse
 • Lærebedrift for fagene rør, ventilasjon, automasjon og kulde
 • Medeier i Konekta – En allianse av tekniske entreprenører
 • Medlemsbedrift i Rørentreprenørene og VKE- ventilasjon, kulde og energi
 • Medlem av Startbank
 • Godkjent for å utføre energimerking av bygg

Bærekraft

Nordvest Miljø er opptatt av bærekraftige løsninger og har valgt å fokusere ekstra på FN’s bærekraftsmål nummer 6,7,8,11 og 12. (NB! Bruk gjerne figurene fra FN her!)

Vi har fokus på å velge leverandører og tjenester som underbygger disse målene. På innkjøp av varer har vi et godt samarbeid i Konekta – alliansen. Dette gjør oss sikre på at vi handler fra leverandører som er seriøse. Vi er i gang med å ISO- sertifiserer oss innenfor standardene 9001, 14001 og 45001. Vi har også begynt elektrifisering av bilparken med 5 biler – så langt.

Åpenhetsloven

Fra 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og arbeidsforhold, samt å sikre forbrukerne, organisasjonene, fagforeninger, journalister og andre tilgang til informasjon.

Vi har i våre samarbeidsavtaler “Code of Conduct” som omhandler etiske retningslinjer og menneskerettigheter.
I henhold til den nye Åpenhetsloven jobber vi bevisst med å kartlegge og vurdere eventuelle negative påvirkninger/skader i egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser, og eventuelt forebygge, redusere eller stanse dette.
Vi har påbegynt akstsomhetsvurderingen. Dette arbeidet vil være klart senest 30. juni 2023.

Kontakt oss

Ole Jonny Rogne

Daglig leder
Finn din kontaktperson > >