Om oss

Nordvest Miljø er en tverrfaglig kompetansebedrift som leverer tjenester til industri, næring og offentlige bygg. Vi er en leverandør fra A til Å, som er godt skodd til å ta på oss alt fra enkle til store, avanserte oppdrag. Nordvest Miljø skal derfor være det naturlige valget for både eksisterende og nye kunder.

Våre forretningsområder er blant annet prosjektering, levering og vedlikehold av;

 • Ventilasjonsanlegg, støvsugeranlegg og prosessventilasjon
 • Varmepumper, komfortkjøling og prosesskjøling
 • Varmeanlegg
 • Sanitæranlegg
 • Sprinkleranlegg
 • SD-anlegg/byggautomasjon
 • Energimerking, energirådgiving og Enova søknader

Misjon
Vi vil bidra til verdiskapning og energi- og miljøgevinster for våre kunder gjennom å levere optimale tekniske anlegg.

Visjon
Vi vil være den ledende aktøren i markedet vi betjener gjennom våre verdier – DNA.

Verdier

 • Dyktig: Gjennom kompetanse og erfaring vil vi anerkjennes som en ledende aktør i vårt marked.
 • Nyskapende: Vi er kreative, ser muligheter og utvikler effektive løsninger.
 • Ansvarlig: Vi skaper verdier samtidig som vi viser omsorg for ansatte, kunder og miljøet. A står også for arbeidsglede. I NVM jobber vi hver dag for å skape bransjens beste arbeidsplass

Kvalitets- og miljø policy.

Nordvest Miljø AS jobber for å være en foretrukket aktør for ansatte, kunder og interesseparter. For å oppnå dette skal vi skape lønnsomhet og vekst gjennom en bærekraftig miljøprofil, kvalitetssikrede kundeleveranser og ansvarlig personalpolitikk.

Våre leveranser skal ha høy kvalitet på tekniske anlegg, ivareta miljøhensyn, være energieffektive og holdbare over tid. ISO sertifiseringene i 9001 0g 14001 setter rammer for kvalitet fra start til slutt i vår produksjonsflyt.

Vi lytter til kundenes tilbakemeldinger, og tilbyr rådgivning for å optimalisere alle leveranser. Vår organisasjon skal utvikle seg i takt med samfunnets behov for en bærekraftig drift. Dette skal gjenspeile seg i våre produkter, ved at kundene opplever energieffektive leveranser som tar hensyn til miljøet.

I Nordvest Miljø AS har vi en balansert vekstambisjon der vi forplikter oss til å drive næringsvirksomhet som er ansvarlig og ikke påfører skade på mennesker, samfunn eller miljøet rundt oss. I dette ligger også en ansvarlig innkjøpspolitikk, og aktsomhetsvurderinger av oss selv, våre interesseparter og leverandører.

Arbeidsmiljøpolicy

Vår organisasjon arbeider for et skadefritt arbeidsmiljø. Dette gjelder for arbeidsrelaterte skader på byggeplass, for arbeidsrelatert sykefravær, og psykososiale påvirkninger hos ansatte. Vårt mål er et godt og sikkert arbeidsmiljø med fokus på lavt sykefravær, autonomi og høy tilfredshet i jobben.

Vår organisasjon har over lang tid hatt et lavt sykefravær under 3%. Den viktigste faktoren for å beholde vårt gode arbeidsmiljø, er å forebygge skader og arbeidsrelatert fravær, og sørge for personlig utvikling og kompetanseheving. Vi oppfordrer til formalisering av fagkompetanse, og legger til rette for at de som ønsker det, kan ta fagbrev og relevante kurs.

Våre ansatte oppfordres også til å delta i organisasjonens utvikling, ved å gi tilbakemeldinger og involvere seg med tett dialog mellom alle nivå i selskapet. Derfor legger vi til rette for at alle ansatte har arenaer for å gi tilbakemelding.

 Mål

Som (kommenede) ISO bedrift har vi satt oss en rekke målbare mål. Disse er basert på ISO – standardene – samt våre verdier og bærekraftsmål. Våre mål er rettet mot miljøvennlige og energieffektive leveranser, fornøyde kunder og fornøyde ansatte.

 

Godkjenninger

 • Sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 3 for både prosjektering og utførelse
 • Lærebedrift for fagene rør, ventilasjon, automasjon og kulde
 • Medeier i Konekta – En allianse av tekniske entreprenører
 • Medlemsbedrift i Rørentreprenørene
 • Medlemsbedrift i VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi
 • Medlem av Startbank
 • Godkjent for å utføre energimerking av bygg

Bærekraft

Nordvest Miljø er opptatt av bærekraftige løsninger og har valgt å fokusere ekstra på FN’s bærekraftsmål nummer 6, 7, 8, 11 og 12.

Vi har fokus på å velge leverandører og tjenester som underbygger disse målene. På innkjøp av varer har vi et godt samarbeid i Konekta alliansen. Dette gjør oss sikre på at vi handler fra leverandører som er seriøse. Vi er i gang med å ISO sertifisere oss innenfor standardene 9001, 14001 og 45001. Vi har også begynt elektrifisering av bilparken med 5 biler – så langt.

Åpenhetsloven

Fra 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Vi er omfattet av loven på grunn av bedriftens størrelse. Vi skal i følge lovverket fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder for all produksjon av varer og tjenester, og vil da også omfatte våre leverandører. Vi skal også sikre allmenheten tilgang til informasjon om vår leverandørkjede og våre samarbeidsparter. Se lenke til åpenhetsloven:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99

Nordvest Miljø AS er medeier i Konekta alliansen for tekniske entreprenører. Konekta alliansen driver egne aktsomhets vurderinger av felles leverandør kjede. Se lenke til Konekta sin omtale av leverandør kjeden her:

https://www.konekta.no/apenhetsloven

Vi gjør egne aktsomhets vurderinger og risikovurderinger av aktuelle leverandører som er utenfor Konekta sin innkjøps allianse. Vår egen Code of Conduct er en del av de kontraktene vi inngår med nye og eksisterende kunder. Om du ønsker informasjon fra vår leverandør kjede, kan du ta kontakt her:

jannicke@nvm.no

Forespørsler blir behandlet etter lovens bestemmelser og frister. Leverandør kjeden skal vurderes fortløpende og vi vil rapportere i hht Åpenhetsloven årlig på vår hjemmeside. Første publisering vil være 1. juli 2023.

Last ned dokument her

 

Kontakt oss

Ole Jonny Rogne

Daglig leder
Finn din kontaktperson > >