Godkjenninger

  • Sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 3 for både prosjektering og utførelse
  • Lærebedrift for fagene rør, ventilasjon, automasjon og kulde
  • Medeier i Konekta – En allianse av tekniske entreprenører
  • Medlemsbedrift i Rørentreprenørene
  • Medlemsbedrift i VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi
  • Medlem av Startbank
  • Godkjent for å utføre energimerking av bygg

Bærekraft

Nordvest Miljø er opptatt av bærekraftige løsninger og har valgt å fokusere ekstra på FN’s bærekraftsmål nummer 6, 7, 8, 11 og 12.

Vi har fokus på å velge leverandører og tjenester som underbygger disse målene. På innkjøp av varer har vi et godt samarbeid i Konekta alliansen. Dette gjør oss sikre på at vi handler fra leverandører som er seriøse. Vi er i gang med å ISO sertifisere oss innenfor standardene 9001, 14001 og 45001. Vi har også begynt elektrifisering av bilparken med 5 biler – så langt.

Åpenhetsloven

Fra 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Vi er omfattet av loven på grunn av bedriftens størrelse. Vi skal i følge lovverket fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder for all produksjon av varer og tjenester, og vil da også omfatte våre leverandører. Vi skal også sikre allmenheten tilgang til informasjon om vår leverandørkjede og våre samarbeidsparter. Se lenke til åpenhetsloven:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99

Nordvest Miljø AS er medeier i Konekta alliansen for tekniske entreprenører. Konekta alliansen driver egne aktsomhets vurderinger av felles leverandør kjede. Se lenke til Konekta sin omtale av leverandør kjeden her:

https://www.konekta.no/apenhetsloven

Vi gjør egne aktsomhets vurderinger og risikovurderinger av aktuelle leverandører som er utenfor Konekta sin innkjøps allianse. Vår egen Code of Conduct er en del av de kontraktene vi inngår med nye og eksisterende kunder. Om du ønsker informasjon fra vår leverandør kjede, kan du ta kontakt her:

jannicke@nvm.no

Forespørsler blir behandlet etter lovens bestemmelser og frister. Leverandør kjeden skal vurderes fortløpende og vi vil rapportere i hht Åpenhetsloven årlig på vår hjemmeside. Første publisering vil være 1. juli 2023.

Last ned dokument her

 

Kontakt oss

Andreas Knutsen

Avdelingsleder inneklima og rør

Thomas Lund

Automasjonsleder

Sander Kraal

Prosjektleder inneklima og rør

Kjell Arvid Arnestad

Avdelingsleder service og ettermarked

Henning Sæthre

Prosjektleder inneklima og rør

Aron Dyb

Prosjektleder inneklima og rør

Kent Håvard Hånde

Serviceleder

Nina Tomren

Prosjektleder byggautomasjon

Stig Fiskerstrand

Prosjektleder service og ettermarked

Espen Godø

Teknisk ansvarlig byggautomasjon og IKT
Finn din kontaktperson > >