Service og ettermarked

Alle inneklima og rør installasjoner krever kvalifiserte og periodisk vedlikehold for å fungere over tid. Vår serviceavdeling tilbyr kvalifisert service som omfatter alle VVS-installasjoner

Vedlikeholdsavtaler

En vedlikeholdsavtale sikrer at anleggene fungerer som de skal over hele byggets levetid. Dette sikrer godt inneklima og lavt energi forbruk. Vi utfører vedlikehold på alle type ventilasjon-, varme- og kjøleanlegg.

Vi tilbyr også kontinuerlig overvåkning av de tekniske anleggene fra vårt kontor via web-basert byggautomasjon. Dermed kan vi forebygge kostbare havarier.

Energiøkonomisering

Som rådgivende entreprenør tilbyr vi våre kunder energioptimale løsninger gjennom hele byggets levetid. Behovsstyring av ventilasjon er kanskje det tiltaket som gir størst energibesparelse uten at det går på bekostning av inneklimaet.

Innmontering av energioptimale varmegjenvinnere og kammervifter i eksisterende ventilasjonsaggregater kan gi store besparelser og kan være inntjent i løpet av ett til to år.

Ved større ENØK tiltak er vi behjelpelig med å søke om ENØK støtte fra Enova. Vi utfører også lovpålagt energimerking av alle type yrkesbygg.

Kanalrensing

Over tid vil kanalanlegget “gro igjen”. Dette medfører støvbelastning, redusert luftmengder og økt energiforbruk. Vi utfører videoinspeksjon av kanalnettet og ved behov tilbyr vi effektiv kanalrensing slik at kanalanlegget framstår som nytt og rent.

Kontakt oss

Kent Håvard Hånde

Serviceleder
Finn din kontaktperson > >

Referanser