Service og vedlikehold

Alle inneklima-installasjoner krever kvalifiserte og periodisk vedlikehold for å fungere over tid. Vår serviceavdeling tilbyr kvalifisert service som omfatter alle typer inneklima-installasjoner.

Servicetekniker – Ålesund Copy

Servicetekniker Ålesund

Arbeidssted: Nordvest Miljø avd. Ålesund

Søknadsfrist: 31. mars 2022

På grunn av økende ordrereserver har vi behov for å styrke vår serviceavdeling ytterligere. Derfor søker vi nå etter en engasjert og arbeidsvillig servicetekniker som vil være med på å utvikle vårt firma videre.

Aktuelle arbeidsoppgaver: 

 • Planlegge og gjennomføre service/vedlikehold på klimatekniske anlegg
 • Jobbe selvstendig og løsningsorientert
 • Teamjobbing på avdelingen
 • Innregulering av ventilasjon – og vannbårne anlegg

Vi ser etter en person med følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Du har erfaring fra tilsvarende arbeider tidligere
 • Alternativt har du erfaring innen drift- og forvaltning av bygg
 • Mangler erfaring, men du har bakgrunn fra bygg automasjon, elektro, kulde, ventilasjon eller rørfag og er klar for nye utfordringer
 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Utadvendt og serviceinnstilt
 • Kunne beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Grunnleggende kunnskap i bruk av dataverktøy

Vi kan tilby:

 • En innholdsrik hverdag i trivelig og faglig sterkt miljø
 • Selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Ryddige arbeidsforhold med konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Vi ser frem til å høre fra deg!

Send søknad til epost; ole@nvm.no

Kontaktperson:       Ole Jonny Rogne, Daglig leder, tlf. 412 13 901  

Vedlikeholdsavtaler

En vedlikeholdsavtale sikrer at anleggene fungerer som de skal over hele byggets levetid. Dette sikrer godt inneklima og lavt energi forbruk. Vi utfører vedlikehold på alle type ventilasjon-, varme- og kjøleanlegg.

Vi tilbyr også kontinuerlig overvåkning av de tekniske anleggene fra vårt kontor via web-basert byggautomasjon. Dermed kan vi forebygge kostbare havarier.

Energiøkonomisering

Som rådgivende entreprenør tilbyr vi våre kunder energioptimale løsninger gjennom hele byggets levetid. Behovsstyring av ventilasjon er kanskje det tiltaket som gir størst energibesparelse uten at det går på bekostning av inneklimaet.

Innmontering av energioptimale varmegjenvinnere og kammervifter i eksisterende ventilasjonsaggregater kan gi store besparelser og kan være inntjent i løpet av ett til to år.

Ved større ENØK tiltak er vi behjelpelig med å søke om ENØK støtte fra Enova. Vi utfører også lovpålagt energimerking av alle type yrkesbygg.

Kanalrensing

Over tid vil kanalanlegget “gro igjen”. Dette medfører støvbelastning, redusert luftmengder og økt energiforbruk. Vi utfører videoinspeksjon av kanalnettet og ved behov tilbyr vi effektiv kanalrensing slik at kanalanlegget framstår som nytt og rent.

Kontakt oss

Kjell Arvid Arnestad

Serviceleder
Finn din kontaktperson > >

Referanser